Základní informace o tréninkové metodě Aligator


Tréninková metoda Aligator začala pomalu vznikat v roce 2013 na základě poznatků ze zahraničních stáží. Měl jsem možnost vidět velké množství tréninků, jak tady u nás, tak v zahraničí. To, co mě přimělo začít na této metodě pracovat, byly dvě hlavní věci, které jsem nemohl implementovat do tréninkového procesu. Tím prvním faktorem byla mentalita. Nacházíme se v době, kdy málo dnešních hráčů u nás v republice je ochotno vystoupit z komfortní zóny. A proto čím dříve hráčům nastavíme tréninkový proces tak, aby byla od první do poslední minuty zapojena hlava, budou v pozdějším věku přizpůsobivější ze své komfortní zóny vystoupit. Další věc, kterou ve většině klubů nedokážeme nahradit, je konkurenceschopnost. Proto jsou daná cvičení nastavena tak, aby hráči byli neustále v časoprostorovém tlaku. V každém z jednotlivých cvičení, které jsou rozfázovány podle zaměřené činnosti jsou nedílnou součástí rychlost rozhodování a vnímání prostoru. V průběhu prvního roku, kdy byla daná cvičení testována na hráčích se začalo ukazovat, že cesta, kterou se chceme ubírat, je správná a jednotlivá cvičení hráče posouvají v jejich kariéře. Náročnost a posloupnost tréninkových cvičení je nastavena tak, aby posouvala jak hráče kategorie mladších přípravek, tak i prvoligové hráče.